Poezii de G Gabriel Petru Băețan în ordine aleatorie

Altceva

 
ceea ce îmi exprimi tu
e altceva
 
altceva decât ceea ce electrizează alte inimi
altceva decât ceea ce face natura să înflorească
altceva decât ceea ce adună laolaltă lumea în biserici
 
ceva ce într-o poezie s-ar simți ca într-o menghină
ceva mult mai presus de ceea ce oamenii profanează adesea
mutându-şi sufletele sumar îmbrăcate
de la o adresă la alta
ceva mult mai îmbietor decât orice expresie a luminii
ceva ce nici un muritor nu poate exprima cu acurateţe
 
da. altceva
altceva decât un zăcământ neexploatat de inspiraţie 
altceva decât un simplu capriciu al sângelui meu adesea efervescent
altceva decât o simplă podgorie de dorinţe
care se aşteaptă degustate
 
ceea ce îmi exprimi tu 
nu se spune, nu se vede, nu se-aude
este o extensie a infinitului în simţuri
este dorul sfinxului de apă
este pofta nou născutului de viaţă
este ceea ce , întins într-o grădină primăvara
îşi imaginează orbul
despre flori
 
 
 
top